ΔΗΜΟΘΕΝ

Οι στόχοι μας!

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, φιλοδοξούμε να ενισχυθεί η συμμετοχικότητα των νέων σε συλλογικές δράσεις, να προαχθούν αξίες, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία έκφρασης, η συνεργατικότητα και η συνέπεια, να τονωθεί η πολιτική ενεργοποίηση των νέων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, να δοθεί η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις τους για επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα, να ενισχυθεί η σχέση Δήμου-δημότη αλλα και να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τον ιδιαίτερο κόσμο των προσομοιώσεων.


Πότε, Που, Πως...

Η προσομοίωση << ΔΗΜΟΘΕΝ>> αποτελεί τριήμερο συνέδριο και πρόκειται να λάβει χώρα τον Δεκέμβριο του 2019, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, που θα παραχωρηθούν από το Δήμο Παύλου Μελά, ο οποίος λειτουργεί ως συνδιοργανωτής του εγχειρήματος.

Σε ποιους απευθυνόμαστε..!

Στην προσομοίωση μπορούν να λάβουν μέρος δραστήριοι νέοι και νέες, διαμένοντες στη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 16-22 χρονών. Προηγούμενη εμπειρία σε προσομοιώσεις δεν κρίνεται απαραίτητη.