Υπέρμαχοι της ποιότητας ζωής ή υποστηρικτές συμφερόντων;

2019-12-19

Το πρώτο θέμα που απασχόλησε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςήταν η χορήγηση άδειαςγια την διαμόρφωσηκοινόχρηστου πεζοδρομίουστην επιχείρηση «Diem cafe-bar». Ο «ΣΥΝΠ» υποστήριξεπωςστην παρούσα κατάσταση οικονομικής ανάκαμψης που βιώνει η ελληνική κοινωνία, είναι εξαιρετικής σημασίας να υπάρχουν υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις που αναπτύσσονταικαι τονώνουντην τοπικήαγορά. Για αυτόν τον λόγο, τάσσεται υπέρ της ψήφισηςτου σχεδίου και καλεί τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους να ταχθούν στο πλευρό της.

Η «Σταθερή Γραμμή» ωστόσοπαραμένει κατά του σχεδίου αυτού. Μέριμνα της είναι να αυξηθεί η ποιότητα ζωής των πολιτώνκαι κατ' επέκταση να συνδράμει στην μείωση των προβλημάτων μετακίνησης που αντιμετωπίζουνκαθημερινάταάτομαμε κινητικές αναπηρίες. Η «Σταθερή Γραμμή» κατηγόρησε τον «ΣΥΝΠ» για εξυπηρέτηση συμφερόντων των επιχειρηματιώνεις βάρος του συμφέροντος των πολιτών.

Οι αψιμαχίες δενέλλειψαν από το τραπέζι των συνεδριάσεων ούτε για τοθέματης δημιουργίας ενός φωτοβολταϊκού πάρκουστην περιοχή «πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου». Η παρούσα πρόταση είναι ένα οικολογικό δώρο προς το περιβάλλον, καθώς έχει μηδενική ρύπανσηκαι ηχορύπανση, αλλά και αρκετά συμφέρουσα προς τον ίδιο τον δήμο, λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητας των φωτοβολταϊκών.

Η αντιπολίτευσηχαιρετίζειτο προαναφερθένωστόσο προβάλει την αντίσταση της, θεωρώντας εσφαλμένη την συγκεκριμένη επιλογή χώρου. Ένα πάρκο πράσινου θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, με την δυνατότητανα γίνονται πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές δράσεις εκεί.

Προς απάντηση τωνενδοιασμών της «Σταθερής Γραμμής» ο Δήμαρχος, κος Παπαδόπουλοςδήλωσε τα εξής: «Φυσικά και το στρατόπεδο θα συνεχίσεινα αξιοποιείται με τους παραπάνω τρόπους, εμείς το μόνο που ζητάμε είναινα γίνει μια παραχώρησηενόςσυγκεκριμένουχώρου».

Το σχέδιο, λόγω έλλειψης χρόνου, παραπέμφθηκεστην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βασιλείου Αλίκη