ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕπιτρΠΡΟΕΔΡΕΙΑοπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελεί μια από τις βασικές Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου ενός Δήμου και πραγματεύεται ζητήματα, που αφορούν την χωροταξία, πολεοδομία, περιβαλλονιτκή προστασία και αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των δημοτών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από αιρετούς Δημοτικούς Συμβούλους της επικρατούσας παράταξης,αλλά και της μείζονος και ελάσσονας αντιπολίτευσης και στις θεμελιώδεις αρμοδιότητές της ανήκουν η έγκριση δαπανών, η σύνταξη εκθέσεων, η κατάρτιση όρων δημοσίων διαγωνισμών,κλπ. 

Επιτροπή Παιδείας


Η Επιτροπή Παιδείας, η οποία αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απαρτίζεται από αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, διευθυντές σχολείων και των δύο βαθμίδων και απλούς δημότες. Ως κύρια μέριμνα έχει την εισήγηση στο Δημοτικο Συμβούλιο θεμάτων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, την ορθή κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες , την ανέγερση, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας. 

Επιτροπή Διεθνών ζητημάτων.

Η Επιτροπή Διεθνών Ζητημάτων είναι μια διαπαραταξιακή επιτροπή του 'ΔΗΜΟΘΕΝ', η οποία διαβουλεύεται ζητήματα που αφορούν τη μελέτη και εξεύρεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία μπορεί να ενταχθεί ο Δήμος , την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που ο Δήμος συμμετέχει, την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Δήμου, ιδιαίτερα με άλλες πόλεις του εξωτερικού κλπ. Στοχεύει στην ανάπτυξη των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών αποδόσεων του Δήμου και διέπεται από πνεύμα δημοκρατίας και άρτιας συνεργασίας.