ΔΗΜΟΘΕΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

η προσομοίωση

 Το ΔΗΜΟΘΕΝ αποτελεί μια πρωτοβουλία των νέων του Δήμου Παύλου Μελά, με στόχο την διοργάνωση προσομοίωσης δημοτικού συμβουλίου στη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, με πρότυπο μοντέλο τον Δήμο Παύλου Μελά, τον Δεκέμβριο του  2019.

Νέοι που διαμένουν ή είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης, θα κληθούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις, υποδυόμενοι δημοτικούς συμβούλους ενός εικονικού Δήμου, να μελετήσουν ενδελεχώς το οικοδόμημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εξοικειωθούν με τις αρχές και τις λειτουργίες τους. Ακόμη, θα μπουν στη διαδικασία να ερευνήσουν, να συζητήσουν και να αντιπαρατεθούν ως προς φλέγοντα ζητήματα του Δήμου, να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα, οι οποίες θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και διαλόγου και να συνεργαστούν με άλλους πολίτες, στο πλαίσιο μιας ομάδας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2019!